PL | EN

Łotwa

Łotwa (Łatwija) to nizinne państwo w Europie Północnej, jeden z krajów nadbałtyckich, położony w przeważającej części w dorzeczu Dźwiny. Od północy graniczy z Estonią, od wschodu z Rosją i Białorusią, a od południa z Litwą. Większość zachodniej granicy Łotwy wyznacza wybrzeże Morza Bałtyckiego. Łotwa jest państwem unitarnym, w skład którego wchodzą cztery krainy historyczne: Liwonia, Łatgalia, Kurlandia i Semigalia. Jej największym miastem i stolicą jest Ryga. Najwyższym punktem jest wzniesienie Gaiziņkalns (312 m n.p.m.). 21 sierpnia 1991 roku Łotwa ogłosiła deklarację niepodległości i w tym też roku została przyjęta do ONZ. Od 1 maja 2004 roku Łotwa jest członkiem UE, a od 29 marca 2004 roku NATO. Należy także do OBWE, Rady Europy oraz Rady Bałtyckiej i Rady Państw Morza Bałtyckiego. Waluta państwową jest euro. Populacja Łotwy liczy niecałe 2 mln, jednak Łotyszy jest tylko 62,1%, a Rosjan - 26,9%. Większość Rosjan mieszkających na Łotwie nie zna języka łotewskiego, co jest jednym z powodów, dla których Łotwa nie chce przyznać wielu z nich obywatelstwa (nieobywatele).
Kontynent
Stolica
Riga
Powierzchnia
64559 km2
Populacja
1961600 mln
Domena
.lv
Kod kraju
371
Łotwa w Outriders