PL | EN

Wyspy Owcze

Wyspy Owcze są terytorium zależnym Danii na Morzu Norweskim. To wulkaniczny archipelag znajdujący się między Wielką Brytanią, Islandią i Norwegią. Funkcję ośrodka administracyjnego pełni miasto Thorshavn, w którym żyje 12 000 ludzi. Całą populacja terytorium liczy natomiast 52 000 ludzi. Mimo że Wyspy Owcze są zależne od Danii, to językiem duńskim na co dzień posługuje się mniejszość mieszkańców. W powszechnym użyciu natomiast jest język farerski. Ze względu na morskie położenie gospodarka opiera się na rybołówstwie, chociaż trwają badania możliwości eksploatacji niedawno odkrytych złóż ropy naftowej na dnie oceanicznym. Rolnictwo nie przynosi znaczącego wkładu do PKB, a jako nawóz stosuje się spalone wodorosty. Na Wyspach Owczych znajdują się najwyższe klify w Europie. Drzewa tu praktycznie nie występują, przeważa roślinność wydmowa, trawiasta i mchy. Torfowiska są eksploatowane na opał. Świat zwierząt reprezentują głównie ptaki, brak tu ssaków lądowych, na nabrzeżu można spotkać foki.
Wyspy Owcze w Outriders