PL | EN

Namibia

Namibia jest dużym państwem w południowo-zachodniej Afryce. Mimo dużych rozmiarów kraju (powierzchnia prawie 3 razy większa niż Polska) zagęszczenie ludności jest niewielkie. Żyje tu zaledwie 2.5 mln ludzi. Gospodarka Namibii opiera się na górnictwie, które ma aż 25% wkładu w PKB. Znajdują się tu doże złoża uranu, a także diamentów, ołowiu, cynku. Duża część ludności zmaga się z bezrobociem (ponad 25%). Współczynnik nierówności społecznej jest najwyższy na świecie, ponieważ występują znaczące różnice między zarobkami najbogatszej i najbiedniejszej grupy. Namibia jest suchym krajem, występują tu pustynie, półpustynie i sawanny. 14% powierzchni kraju zajmują obszary chronione, dzięki czemu udało się zachować bogactwo świata zwierząt. Park Narodowy Etoszy należy do największych parków narodowych na świecie (wielkość porównywalna do województwa zachodniopomorskiego).
Kontynent
Stolica
Windhoek
Powierzchnia
825615 km2
Populacja
2324388 mln
Domena
.na
Kod kraju
264
Namibia w Outriders