PL | EN

Agnieszka Legucka

PISM
Agnieszka Legucka

Agnieszka Legucka jest analityczką ds. Rosji w programie Europa Wschodnia w PISM. Zajmuje się polityką zagraniczną i wewnętrzną Rosji, kwestiami bezpieczeństwa i konfliktów na obszarze wschodniego sąsiedztwa UE, relacjami UE-Rosja i NATO-Rosja, rosyjską dezinformacją i zagrożeniami hybrydowymi. Doktor habilitowana nauk o bezpieczeństwie, profesor nadzwyczajna na Wydziale Finansów i Stosunków Międzynarodowych Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. Zastępczyni redaktora naczelnego czasopisma „Sprawy Międzynarodowe”. Współredaktorka książki pt. Disinformation, Narratives and Memory Politics in Russia and Belarus (Routledge 2022).