pl   -   en

Organizacja Państw Amerykańskich

Została utworzona w 1948 r. na IX Międzyamerykańskiej Konferencji w Bogocie jako kontynuacja Unii Panamerykańskiej powstałej w roku 1910. Członkami OPA są wszystkie kraje Ameryki, poza terytoriami państw Europy (np. Gujaną Francuską).