PL | EN

Artykuł 155. hiszpańskiej konstytucji

1. Jeżeli wspólnota autonomiczna nie wykonuje obowiązków, które konstytucja i inne ustawy na nią nałożyły, albo działa w sposób poważnie godzący w interes powszechny Hiszpanii, rząd, po uprzednim bezskutecznym upomnieniu przewodniczącego wspólnoty autonomicznej i za aprobatą bezwzględnej większości Senatu, może przedsięwziąć środki konieczne do zobowiązania wspólnoty do przymusowego wypełnienia owych obowiązków lub dla ochrony wspomnianego interesu powszechnego. 2. Dla wdrożenia środków przewidzianych w ustępie poprzednim, rząd może wydawać polecenia wszystkim władzom wspólnot autonomicznych. 27 października parlament Katalonii przegłosował proklamowanie niepodległości. W tym samym dniu Senat Hiszpanii zatwierdził wprowadzenie nadzwyczajnych środków dotyczących katalońskiej autonomii. Tym samym po raz pierwszy od przyjęcia konstytucji w 1978 r. sięgnięto do art. 155. Rząd premiera Mariano Rajoya przyjął pięć dekretów, w których odwołano autonomiczne władze Katalonii i przekazano ich kompetencje odpowiednim hiszpańskim ministrom, rozwiązano kataloński parlament i wyznaczono przedterminowe wybory w Katalonii na 21 grudnia 2017 r. Plakaty przeciw art. 155.