PL | EN

Laos

Laos jest śródlądowym państwem leżącym w Azji Południowo-Wschodniej. Żyje tu prawie 7 mln ludzi,  z czego 10% w stolicy, Wientian. Rozmieszczenie ludności jest bardzo nierównomierne, ponieważ większość żyje w dolinie Mekongu. Ustrój państwa jest socjalistyczny, a jedyną legalną partią polityczną jest Laotańska Partia Ludowo-Rewolucyjna Laos należy do krajów rozwijających się. Podstawę jego gospodarki stanowi rolnictwo, w którym pracuje aż 80% ludności aktywnej zawodowo. Z usług najbardziej rozwija się turystyka. Góry i wyżyny zajmują większą część kraju (90%), a lasy pokrywają ponad połowę jego powierzchni. Obecnie prawie 12% powierzchni kraju zajmują obszary chronione, by uchronić obszary leśne przed masowym wyrębem. W Laosie panuje klimat monsunowy, dlatego od maja do października występują tu gwałtowne deszcze.
Kontynent
Stolica
Vientiane
Powierzchnia
236800 km2
Populacja
6492400 mln
Domena
.la
Kod kraju
856
Laos w Outriders