PL | EN

Tonga

Tonga jest wyspiarskim krajem na południu Oceanu Spokojnego, jednym z najmniejszych na świecie (wielkości Hamburga). Ustrój jest wyjątkowy jak na państwa Pacyfiku, ponieważ panuje tu monarcha. Od lat wzrastają jednak tendencje prodemokratyczne. Jedna czwarta ludności (ok. 23 000) żyje w stolicy, Nukuʻalofa. Podstawę gospodarki stanowi rolnictwo skupiające 65% ludności czynnej zawodowo. Do roślin uprawnych należą orzechy kokosowe, banany i wanilia, której eksport plasuje Tonga na siódmym miejscu na świecie. Kraj pozbawiony jest wód powierzchniowych, dlatego wodę pitną pozyskuje się z deszczówki. W Tonga edukacja i opieka medyczna są darmowe. Konstytucja chroni prawa do ziemi, dlatego też cudzoziemcy nie mogą jej nabyć, ale istnieje możliwość jej dzierżawy. Tonga ma jeden z najwyższych na świecie wskaźników otyłości, aż 90% społeczeństwa ma nadwagę, a 60% cierpi na otyłość.
Tonga w Outriders