PL | EN

Portoryko

Portoryko ma status terytorium nieinkorporowanego Stanów Zjednoczonych. Główna wyspa i kilka mniejszych leżą na Oceanie Atlantyckim i Morzu Karaibskim. Mieszkańcy tego rejonu mają obywatelstwo amerykańskie, a po przeniesieniu na teren USA nabywają prawo głosowania. W referendach Portorykańczycy niewielką przewagą głosów domagają się uznania za 51. stan USA, jednak taką decyzję musiałby zatwierdzić Kongres. Najważniejszym sektorem gospodarki są usługi, następne w kolejności są przemysł i rolnictwo. Nad wszystkim sprawują kontrolę Stany Zjednoczone. W latach ’70 wiele firm przeniosło tu swoją produkcję, ponieważ wiązało się to ze zwolnieniami podatkowymi. Po ich zlikwidowaniu dużym problemem w Portoryko stało się bezrobocie. Ze względu na działalność człowieka lasy zajmują dziś jedynie 20% powierzchni Portoryko, z czego połowa przypada na lasy tropikalne. Sieć rzeczna jest tutaj dobrze rozwinięta, ponieważ lokalnie występują duże opady deszczu i sprzyja jej górskie ukształtowanie terenu.
Portoryko w Outriders