Regulamin

Regulamin wsparcia działalności Outriders

Serwis Outride.rs umożliwia wsparcie działalności Outriders darowizną wpłacaną poprzez przelewy tradycyjne oraz płatności online (jednorazowe oraz cykliczne) obsługiwane przez Operatora Płatności – PayU SA, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000274399 oraz Paypal.

Odbiorcą płatności jest Outriders Spółka not-for-profit Sp. z o.o., ul. Tomasza Nocznickiego 23/69, 01-948 Warszawa, Numer KRS: 0000694552, REGON: 368400786, NIP: 1182154263. Każda wpłata na rzecz Outriders  stanowi darowiznę.

Niniejszy regulamin określa zasady wsparcia.

Płatności pojedyncze

Każda osoba może wpłacić jednorazową darowiznę:

 1. poprzez serwis PayU, wybierając na stronie https://outride.rs/pl/wzmocnij/ kwotę wsparcia oraz klikając w opcję „wzmacniam”, lub
 2. dokonując przelewu na rachunek w IDEA Banku SA 45195000012006004163260002, którego właścicielem jest Outriders Spółka not-for-profit Sp. z o.o., ul. Tomasza Nocznickiego 23/69, 01-948 Warszawa, albo
 3. dokonując wpłaty przez serwis Paypal na konto team@outride.rs, którego właścicielem jest Outriders Spółka not-for-profit Sp. z o.o., ul. Tomasza Nocznickiego 23/69, 01-948 Warszawa.

Dokonując wpłaty darowizny, osoba wpłacająca wyraża zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez Outriders Spółka not-for-profit Sp. z o.o., ul. Tomasza Nocznickiego 23/69, 01-948 Warszawa, Numer KRS: 0000694552, REGON: 368400786, NIP: 1182154263, zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści danych, możliwości ich poprawiania oraz tego, że zgoda na ich zbieranie i przetwarzanie może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem ich ze zbioru danych, w którym dane są przetwarzane.

Płatności cykliczne

 1. Osoby, które chcą regularnie wzmocnić Outriders, wpłacając comiesięczną darowiznę, mogą skorzystać z opcji płatności cyklicznych PayU.
 2. Zgoda na płatności cykliczne stanowi zgodę na comiesięczną wpłatę darowizny na działalność Outriders.
 3. Zgodę można w każdej chwili odwołać klikając w przycisk „Zrezygnuj” lub przesłać mail na adres e-mail: team@outride.rs
 4. Do przystąpienia do płatności cyklicznych konieczna jest rejestracja i utworzenie Indywidualnego Konta w Serwisie outride.rs.

Indywidualne Konto w Serwisie outride.rs

 1. W ramach subskrypcji do usługi płatności cyklicznych PayU Użytkownicy i Użytkowniczki mają możliwość założenia indywidualnego Konta w Serwisie Outride.rs. Utworzenie Konta w Serwisie jest dobrowolne i jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Zakładając Indywidualne Konto w Serwisie Subskrybent/ka (osoba, które utworzyły Konto w Serwisie) wyraża zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych do przesyłania newslettera oraz realizacji płatności na rzecz Outriders Spółka not-for-profit Sp. z o.o., ul. Tomasza Nocznickiego 23/69, 01-948 Warszawa, Numer KRS: 0000694552, REGON: 368400786, NIP: 1182154263, zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane te nie będą przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
 3. Subskrybentowi/Subskrybentce  przysługuje prawo dostępu do treści danych, możliwości ich poprawiania oraz tego, że zgoda na ich zbieranie i przetwarzanie może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem ich ze zbioru danych, w którym dane są przetwarzane.

Zasady wsparcia cyklicznego Outriders

 1. Subskrybent/ka zawierając umowę z Outriders oraz wybierając określoną kwotę wsparcia, wyraża zgodę na cykliczne, comiesięczne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A.) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości wybranej kwoty darowizny. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu.
 2. Subskrybent/ka w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecenia zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności, udostępnia narzędzie Token (wirtualne identyfikatory karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Subskrybenta unikalnego identyfikatora, za pomocą którego Subskrybent cyklicznie dokonuje płatności na rzecz Outriders. Zwracany podczas płatności z PayU Token zawiera zaszyfrowany przez PayU, maskowany numer karty oraz datę ważności, dzięki czemu Outriders nie otrzymuje i nie musi przetwarzać pełnego numeru karty.
 3. Subskrypcja wygasa z chwilą zakończenia jej przez Subskrybenta. W przypadku rezygnacji z płatności cyklicznych, prosimy kliknąć w przycisk „Zrezygnuj” lub przesłać mail na adres e-mail: team@outride.rs W przypadku maila, w treści informacji proszę wpisać imię i nazwisko, adres e-mail (na który była zakładana deklaracja przystąpienia do płatności cyklicznych) oraz numer telefonu komórkowego.
 4. W przypadku odmowy autoryzacji i anulowania płatności możliwe jest ponowienie próby obciążenia karty nie częściej niż 1 raz dziennie i przez maksymalnie 31 dni. Informacja o odmowie zostanie przekazana do Operatora Płatności (PayU S.A.).

Reklamacje

 1. W przypadku reklamacji związanej z płatnością jednorazową lub cykliczną oraz subskrypcją i kontem w naszym Serwisie prosimy o kontakt pod adresem team@outride.rs.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane tak szybko jak to możliwe, lecz w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

Dziękujemy za korzystanie z Serwisu outride.rs oraz stosowanie się do powyższych warunków.

Zapisz się
do newslettera!

Reportaże, analizy i podsumowania w Twojej skrzynce.

Stwórzmy nowy model mediów.
Zbieramy fundusze
na dalszą działalność.

Wzmocnij nas