pl   -   en

Regulamin

Regulamin wsparcia działalności Outriders

Niniejszy Regulamin określa zasady wsparcia. Akceptacja Regulaminu podczas zainicjowania płatności jest równoznaczna z zawarciem umowy na odległość.

Serwis Outride.rs umożliwia wsparcie działalności Outriders darowizną wpłacaną poprzez przelewy tradycyjne oraz płatności online (jednorazowe oraz cykliczne) obsługiwane przez Operatora Płatności – PayU SA, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000274399 oraz PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu.

Odbiorcą płatności jest Outriders Spółka not-for-profit Sp. z o.o., ul. Tomasza Nocznickiego 23/69, 01-948 Warszawa, Numer KRS: 0000694552, REGON: 368400786, NIP: 1182154263, dalej Outriders. Każda wpłata na rzecz Outriders  stanowi darowiznę.

Osoba wpłacająca jest darczyńcą.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych podawanych w celu realizacji umowy jest Outriders Spółka not-for-profit Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Tomasza Nocznickiego 23/69, 01-948 Warszawa. Kontakt z Administratorem pod adresem [email protected]
 2. Dane osobowe zbierane są przez administratora wyłącznie w celu realizacji płatności.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie możliwe dokonanie płatności.
 4. Niezbędne dane zbierane w celu realizacji umowy, to: imię i nazwisko i adres, a w przypadku płatności cyklicznych oraz złożenia reklamacji i rozwiązania umowy, także  adres email.
 5. Darczyńca, który będzie dokonywać płatności cyklicznych może podać swoją datę urodzenia w celu otrzymania od Outriders niespodzianki urodzinowej. Podanie daty urodzenia jest dobrowolne.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowią:
  • umowa zawierana przez osobę wpłacającą z Outriders,
  • prawnie uzasadnione interesy administratora lub osoby trzeciej.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz po jej rozwiązaniu, na podstawie przepisów podatkowych i o rachunkowości, co najmniej przez okres 6 lat od daty ostatniej płatności.
 8. Administrator w celu realizacji płatności współpracuje i przetwarza dane osobowe przekazane przez:
  1. PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012
  2. PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu.
 9. Administrator w celu realizacji umowy powierza dane osobowe Darczyńcy następującym podmiotom:
  1. Bankowi Nest Bank S.A.
  2. Biuru rachunkowemu, prowadzącemu księgi rachunkowe Outriders.
 10. Osoba, która podała swoje dane ma prawo do żądania od administratora: dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Płatności pojedyncze

Każda osoba może wpłacić jednorazową darowiznę:

 1. poprzez serwis PayU, wybierając na stronie https://outride.rs/wzmocnij/ kwotę wsparcia oraz klikając w opcję „wzmacniam”, lub
 2. dokonując przelewu na rachunek w Nest Bank SA 24253000082016104674960001, którego właścicielem jest Outriders Spółka not-for-profit Sp. z o.o., ul. Tomasza Nocznickiego 23/69, 01-948 Warszawa, albo
 3. dokonując wpłaty przez serwis Paypal na konto [email protected], którego właścicielem jest Outriders Spółka not-for-profit Sp. z o.o., ul. Tomasza Nocznickiego 23/69, 01-948 Warszawa.

Płatności cykliczne

 1. Osoby, które chcą regularnie wzmocnić Outriders, wpłacając comiesięczną darowiznę, mogą skorzystać z opcji płatności cyklicznych PayU i PayPal.
 2. Zgoda na płatności cykliczne stanowi zgodę na comiesięczną wpłatę darowizny na działalność Outriders.
 3. Zgodę można w każdej chwili odwołać klikając w przycisk „Zrezygnuj” lub przesłać mail na adres e-mail: [email protected]
 4. Do przystąpienia do płatności cyklicznych konieczna jest rejestracja i utworzenie Indywidualnego Konta w Serwisie outride.rs.

Indywidualne Konto w Serwisie outride.rs

 1. W ramach subskrypcji do usługi płatności cyklicznych PayU Użytkownicy i Użytkowniczki mają możliwość założenia indywidualnego Konta w Serwisie Outride.rs. Utworzenie Konta w Serwisie jest dobrowolne i jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Zakładając Indywidualne Konto w Serwisie Subskrybent/ka wypełnia formularz na stronie https://connect.outride.rs/ podając dane, o których mowa w części Regulaminu „Dane osobowe”.
 3. Subskrybent/ka może rozwiązać umowę oraz usunąć konto poprzez panel użytkownika lub wysyłając wiadomość na adres [email protected].

Zasady wsparcia cyklicznego Outriders

 1. Subskrybent/ka zawierając umowę z Outriders oraz wybierając określoną kwotę wsparcia, wyraża zgodę na cykliczne, comiesięczne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A.) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości wybranej kwoty darowizny. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu.
 2. Subskrybent/ka w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecenia zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności, udostępnia narzędzie Token (wirtualne identyfikatory karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Subskrybenta unikalnego identyfikatora, za pomocą którego Subskrybent cyklicznie dokonuje płatności na rzecz Outriders. Zwracany podczas płatności z PayU Token zawiera zaszyfrowany przez PayU, maskowany numer karty oraz datę ważności, dzięki czemu Outriders nie otrzymuje i nie musi przetwarzać pełnego numeru karty.
 3. Subskrypcja wygasa z chwilą zakończenia jej przez Subskrybenta. W przypadku rezygnacji z płatności cyklicznych, prosimy kliknąć w przycisk „Zrezygnuj” lub przesłać mail na adres e-mail: [email protected] W przypadku maila, w treści informacji proszę wpisać imię i nazwisko i adres e-mail (na który była zakładana deklaracja przystąpienia do płatności cyklicznych).
 4. W przypadku odmowy autoryzacji i anulowania płatności możliwe jest ponowienie próby obciążenia karty nie częściej niż 1 raz dziennie i przez maksymalnie 31 dni. Informacja o odmowie zostanie przekazana do Operatora Płatności (PayU S.A.).

Reklamacje i odstąpienie od umowy

 1. Osobie, która zawarła umowę na odległość przysługuje prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od jej zawarcia.
 2. W celu odstąpienia od umowy, prosimy o przysłanie wiadomości z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy  na adres [email protected], w treści informacji należy wpisać imię i nazwisko i w przypadku płatności cyklicznych adres e-mail na który była zakładana deklaracja przystąpienia do płatności cyklicznych.
 3. W przypadku reklamacji związanej z płatnością jednorazową lub cykliczną oraz subskrypcją i kontem w naszym Serwisie prosimy o kontakt pod adresem [email protected].
 4. Reklamacje będą rozpatrywane tak szybko jak to możliwe, lecz w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

Dziękujemy za korzystanie z Serwisu outride.rs oraz stosowanie się do powyższych warunków.