Stwórzmy nowy model mediów. Zbieramy fundusze na dalszą działalność.

Regulamin

Regulamin wsparcia działalności Outriders

Serwis Outride.rs umożliwia wsparcie działalności Outriders darowizną wpłacaną poprzez przelewy tradycyjne oraz płatności online (jednorazowe oraz cykliczne) obsługiwane przez Operatora Płatności – PayU SA, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000274399 oraz Paypal.

Odbiorcą płatności jest Outriders Spółka not-for-profit Sp. z o.o., ul. Tomasza Nocznickiego 23/69, 01-948 Warszawa, Numer KRS: 0000694552, REGON: 368400786, NIP: 1182154263. Każda wpłata na rzecz Outriders  stanowi darowiznę.

Niniejszy regulamin określa zasady wsparcia.

Płatności pojedyncze

Każda osoba może wpłacić jednorazową darowiznę:

 1. poprzez serwis PayU, wybierając na stronie https://outride.rs/pl/wzmocnij/ kwotę wsparcia oraz klikając w opcję “wzmacniam”, lub
 2. dokonując przelewu na rachunek w IDEA Banku SA 45195000012006004163260002, którego właścicielem jest Outriders Spółka not-for-profit Sp. z o.o., ul. Tomasza Nocznickiego 23/69, 01-948 Warszawa, albo
 3. dokonując wpłaty przez serwis Paypal na konto team@outride.rs, którego właścicielem jest Outriders Spółka not-for-profit Sp. z o.o., ul. Tomasza Nocznickiego 23/69, 01-948 Warszawa.

Dokonując wpłaty darowizny, osoba wpłacająca wyraża zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez Outriders Spółka not-for-profit Sp. z o.o., ul. Tomasza Nocznickiego 23/69, 01-948 Warszawa, Numer KRS: 0000694552, REGON: 368400786, NIP: 1182154263, zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści danych, możliwości ich poprawiania oraz tego, że zgoda na ich zbieranie i przetwarzanie może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem ich ze zbioru danych, w którym dane są przetwarzane.

Płatności cykliczne

 1. Osoby, które chcą regularnie wzmocnić Outriders, wpłacając comiesięczną darowiznę, mogą skorzystać z opcji płatności cyklicznych PayU.
 2. Zgoda na płatności cykliczne stanowi zgodę na comiesięczną wpłatę darowizny na działalność Outriders.
 3. Zgodę można w każdej chwili odwołać klikając w przycisk „Zrezygnuj” lub przesłać mail na adres e-mail: team@outride.rs
 4. Do przystąpienia do płatności cyklicznych konieczna jest rejestracja i utworzenie Indywidualnego Konta w Serwisie outride.rs.

Indywidualne Konto w Serwisie outride.rs

 1. W ramach subskrypcji do usługi płatności cyklicznych PayU Użytkownicy i Użytkowniczki mają możliwość założenia indywidualnego Konta w Serwisie Outride.rs. Utworzenie Konta w Serwisie jest dobrowolne i jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Zakładając Indywidualne Konto w Serwisie Subskrybent/ka (osoba, które utworzyły Konto w Serwisie) wyraża zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych do przesyłania newslettera oraz realizacji płatności na rzecz Outriders Spółka not-for-profit Sp. z o.o., ul. Tomasza Nocznickiego 23/69, 01-948 Warszawa, Numer KRS: 0000694552, REGON: 368400786, NIP: 1182154263, zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane te nie będą przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
 3. Subskrybentowi/Subskrybentce  przysługuje prawo dostępu do treści danych, możliwości ich poprawiania oraz tego, że zgoda na ich zbieranie i przetwarzanie może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem ich ze zbioru danych, w którym dane są przetwarzane.

Zasady wsparcia cyklicznego Outriders

 1. Subskrybent/ka zawierając umowę z Outriders oraz wybierając określoną kwotę wsparcia, wyraża zgodę na cykliczne, comiesięczne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A.) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości wybranej kwoty darowizny. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu.
 2. Subskrybent/ka w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecenia zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności, udostępnia narzędzie Token (wirtualne identyfikatory karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Subskrybenta unikalnego identyfikatora, za pomocą którego Subskrybent cyklicznie dokonuje płatności na rzecz Outriders. Zwracany podczas płatności z PayU Token zawiera zaszyfrowany przez PayU, maskowany numer karty oraz datę ważności, dzięki czemu Outriders nie otrzymuje i nie musi przetwarzać pełnego numeru karty.
 3. Subskrypcja wygasa z chwilą zakończenia jej przez Subskrybenta. W przypadku rezygnacji z płatności cyklicznych, prosimy kliknąć w przycisk „Zrezygnuj” lub przesłać mail na adres e-mail: team@outride.rs W przypadku maila, w treści informacji proszę wpisać imię i nazwisko, adres e-mail (na który była zakładana deklaracja przystąpienia do płatności cyklicznych) oraz numer telefonu komórkowego.
 4. W przypadku odmowy autoryzacji i anulowania płatności możliwe jest ponowienie próby obciążenia karty nie częściej niż 1 raz dziennie i przez maksymalnie 31 dni. Informacja o odmowie zostanie przekazana do Operatora Płatności (PayU S.A.).

Reklamacje

 1. W przypadku reklamacji związanej z płatnością jednorazową lub cykliczną oraz subskrypcją i kontem w naszym Serwisie prosimy o kontakt pod adresem team@outride.rs.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane tak szybko jak to możliwe, lecz w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

Dziękujemy za korzystanie z Serwisu outride.rs oraz stosowanie się do powyższych warunków.

Zapisz się
do newslettera!

Reportaże, analizy i podsumowania w Twojej skrzynce.

Stwórzmy nowy model mediów.
Zbieramy fundusze
na dalszą działalność.

Wzmocnij nas