pl   -   en

RTÜK

Rada Najwyższa Radia i Telewizji jest turecką agencją państwową zajmującą się monitorowaniem, regulacją i – co często wykorzystuje – dopuszczaniem na antenę programów radiowych i telewizyjnych. W związku z niedawno wprowadzonym bardzo kontrowersyjnym prawem RTÜK rozszerzyła swoje uprawnienia nawet na transmisje internetowe. Wzbudziło to obawy przed nowymi ograniczeniami nałożonymi na platformy i strony internetowe, które stały się pewną przestrzenią sprzeciwu wobec władzy. Założona w 1994 r. RTÜK składa się z dziewięciu członków wybieranych przez parlament.