pl   -   en

Rosyjskiego świata

Patriarcha RPC Kirył, występując podczas III Zgromadzenia Rosyjskiego Świata w 2009 r., mówił o wspólnym cywilizacyjnym obszarze, którego jądrem mają być: Białoruś, Rosja i Ukraina (Święta Ruś). W koncepcji rosyjskiego świata prawosławie ma służyć integracji wspomnianych państw na różnych płaszczyznach, a językiem porozumienia ma być rosyjski. (Źródło)