pl   -   en

roli arbitra

„W analogiach cywilnych można by go [Patriarchat Konstantynopolski – przyp. red.] nazwać swojego rodzaju sądem konstytucyjnym, który sam na procesy nie wpływa, ale odpowiada za przestrzeganie i tłumaczenie globalnych (powszechnych) zasad gry” (źródło: https://www.pravda.com.ua/articles/2018/12/15/7201360/).