pl   -   en

Opium

Wielka Brytania, za pośrednictwem Kompanii Wschodnioindyjskiej, miała monopol na produkcję i sprzedaż opium uprawianego w Indiach.