pl   -   en

Obserwatorom z zewnątrz

W oczekiwaniu na wiadomość o ogłoszeniu powstania niezależnej Cerkwi. Plac Sofijski przed soborem Sofijskim, gdzie odbywał się sobór zjednoczeniowy. Kijów, 15 grudnia 2018 r.