pl   -   en

NAFTA

NAFTA (North American Free Trade Agreement, czyli Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu) to umowa zawarta między Meksykiem, Kanadą i Stanami Zjednoczonymi tworząca między nimi strefę wolnego handlu. Kraje należące do NAFTA zniosły stawki celne w handlu wzajemnym. Porozumienie weszło w życie 1 stycznia 1994 r.