pl   -   en

Majowie

Grupa ludów indiańskich zamieszkujących południowo-wschodni
Meksyk, Gwatemalę, Belizę i Honduras. Majowie byli twórcami wysoko
rozwiniętej cywilizacji, której początki sięgają okresu preklasycznego
późnego (400 p.n.e.-250 n.e.)