pl   -   en

Klasa średnia

Według amerykańskiego think tanku, Instytutu Brookingsa, liczebność chińskiej klasy średniej ma wzrosnąć z 430 mln do 780 mln obywateli w połowie lat 20. XXI w. Już teraz jest to druga co do wielkości klasa średnia w wartościach bezwzględnych, licząca 157 mln konsumentów. W tej klasyfikacji USA są pierwsze. Z kolei w kategoriach względnych chińska klasa średnia stanowi tylko 12% populacji, jak wynika z danych Banku Światowego.