PL | EN

Jednoosobowe pikiety

To popularna na terenie Federacji Rosyjskiej forma protestów (zwłaszcza politycznych), jako że uczestnicy jednoosobowych akcji nie potrzebują zezwoleń władz. Najczęściej dana osoba stoi w miejscu publicznym z plakatem, na którym napisane jest hasło. W różnych regionach miejscowe władze wprowadziły ograniczenia dotyczące dopuszczalnej odległości między uczestnikami jednoosobowych pikiet. Bez względu na normy prawne dotyczące jednoosobowych pikiet ich uczestnicy bywają często zatrzymywani przez policję i karani w trybie administracyjnym. Na przykład władze mogą uznać, że tego typu mityngi odbywające się pod tym samym hasłem lub z tym samym celem i w tym samym czasie noszą już charakter masowej akcji. Na Krymie Tatarzy krymscy chętnie korzystają z tej formy protestu. Są oni często zatrzymywani i pociągani do odpowiedzialności administracyjnej (areszty lub mandaty).