pl   -   en

Inne Cerkwie

Po stronie Konstantynopola opowiedział się patriarcha Jerozolimy Teofil III. W piśmie skierowanym do Bartłomieja I napisał o jedności Cerkwi pod egidą Konstantynopola.