pl   -   en

głosowanie

W glosowaniu brali udział nie tylko biskupi. Patriarcha konstantynopolski Bartłomiej I nalegał na procedurę bardziej demokratyczną, która świadczyłaby na korzyść Cerkwi powszechnej i dawała soborowi zjednoczeniowemu większą legitymizację. Dlatego każdy z biskupów miał przyprowadzić jednego księdza i jednego parafianina, którzy również uczestniczyli w wyborach.