pl   -   en

Dowody na obecność rosyjskich żołnierzy na Krymie

Przed bazą w polu stoją wojskowe samochody terenowe i ciężarówki. Większość ma zdjęte numery rejestracyjne, ale nie wszystkie. Przez teleobiektyw widać wyraźnie na trzech kamazach czarne wojskowe numery z charakterystycznymi literami “RUS” w prawym dolnym rogu.