pl   -   en

Dodatkowe ograniczenia

Obwód charkowski: postawienie w stan gotowości bojowej wszystkich jednostek wojskowych stacjonujących w obwodzie, podwyższony reżim pełnienia służby przez policję i SBU, wzmocnienie ochrony ważnych obiektów infrastruktury.

Obwód ługański: stworzenie Rady Obrony Obwodu Ługańskiego i sztabu operacyjnego, wzmocnienie ochrony granicy z Rosją.

Obwód doniecki: wzmocnienie obrony przeciwlotniczej ważnych obiektów infrastruktury, częściowa mobilizacja – ćwiczenia rezerwistów, obiekty cywilne pracują w zwykłym reżimie.

Obwód zaporoski: wzmocnienie obrony ważnych obiektów, wstrzymanie urlopów dla funkcjonariuszy policji i żołnierzy, zakaz noszenia mundurów przez osoby niepełniące służby, odnowienie pracy posterunków na drogach prowadzących do morza.

Obwód chersoński: wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego, działania kontrwywiadowcze i antyterrorystyczne, ćwiczenia rezerwistów, wzmocnienie ochrony granicy administracyjnej z Krymem.

Obwód mikołajowski: częściowa mobilizacja, kontrola dokumentów i środków transportu, dodatkowa kontrola stanu obiektów obrony cywilnej, wzmocnienie ochrony obiektów infrastruktury.

Obwód odeski: wzmocnienie bezpieczeństwa informacyjnego i cyfrowego, pełna gotowość bojowa obrony przeciwlotniczej, wzmocnienie ochrony granicy.

Obwód winnicki: wzmocnienie ochrony porządku publicznego.

Obwód czernihowski: nowe zamówienia na produkcję lub remont uzbrojenia, częściowa mobilizacja rezerwistów oraz ich wyposażenie i rozmieszczenie.

Obwód sumski: wzmocnione patrole służb ochrony porządku (zwłaszcza w nocy), dodatkowe posterunki na obszarze przygranicznym.