pl   -   en

do prawosławia

Trzeba zwrócić uwagę, że oprócz dominującego w kraju prawosławia na Ukrainie istnieje duża liczba parafii należących do innych wyznań. Przede wszystkim – do Cerkwi greckokatolickiej, która ma 3433 parafie i dominuje na zachodzie kraju. Co ciekawe, na Ukrainie bardzo aktywnie działają Kościoły protestanckie, mające łącznie kilka tysięcy parafii, ale liczba parafian jest tam o wiele mniejsza niż we wspólnotach prawosławnych i greckokatolickich.