pl   -   en

Centrum Przeciwdziałania Ekstremizmowi

Pełna nazwa: Zarząd Główny ds. Zapobiegania Ekstremizmowi MSW FR. Centrum zostało utworzone we wrześniu 2008 r. dekretem prezydenta Dmitrija Miedwiediewa. Nowa struktura działała aktywnie przede wszystkim na Kaukazie Północnym, a po aneksji Krymu – na półwyspie.

Do jego zadań należy m.in. monitorowanie sieci społecznościowych pod kątem poszukiwania treści propagujących ekstremizm, nienawiść na tle etnicznym lub religijnym. Krytycy wskazują, że współpracownicy tej struktury aktywnie badają konta społecznościowe opozycjonistów, aktywistów. Szukają informacji o opozycyjnych akcjach protestu. Dołączają do grup dyskusyjnych, w których starają się sprowokować innych uczestników.