pl   -   en

Amnesty International

Międzynarodowa agencja pozarządowa, której celem jest zapobieganie naruszeniom praw człowieka poprzez pokojowe akcje obywatelskie, po realną pomoc finansową i prawną osobom poszkodowanym. Organizacja powstała w Londynie w 1961 r.