PL | EN

San Marino

San Marino jest państwem enklawą otoczonym przez Włochy. Powierzchnia kraju jest niewielka, w Europie mniejsze są tylko Watykan i Monako. Liczba ludności wynosi 33 000, a ze względu na niski podatek dochodowy, bardzo trudno uzyskać obywatelstwo. Stolicą znajduje się w mieście o tej samej nazwie, zamieszkanym przez ok 4000 ludzi. Jego starówka została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. San Marino należy do bogatych krajów, duży udział we wpływach do budżetu należy do turystyki. Wulkaniczne gleby i odpowiedni klimat tworzą warunki sprzyjające produkcji winorośli, dzięki czemu państwo jest też eksporterem wina. Co pięć lat odbywają się wybory, w których wyłania się Wielka Rada Generalna. Sprawuje władzę ustawodawczą i co 6 miesięcy mianuje dwóch kapitanów regentów, którzy pełnią funkcję głowy państwa. Wielka Rada Generalna wybiera także Radę Dwunastu, czyli organ sądowniczy. Władza wykonawcza należy natomiast do Kongresu Stanu, który składa się z 10 sekretarzy.
Kontynent
Stolica
City of San Marino
Powierzchnia
61 km2
Populacja
33005 mln
Domena
.sm
Kod kraju
378
Granice
San Marino w Outriders