PL | EN

Trynidad i Tobago

Trynidad i Tobago jest wyspiarskim państwem Ameryki Południowej o powierzchni około 60 razy mniejszej od Polski. Kraj ogłosił niepodległość od Wielkiej Brytanii w 1962 roku. Składa się dwóch głównych wysp, większej Trynidad i mniejszej Tobago oraz szeregu mniejszych. Stolicą i czwartym co do wielkości miastem kraju jest Port of Spain. Gospodarka Trynidadu i Tobago opiera się na eksploatacji ropy naftowej, gazu ziemnego i asfaltu. Rolnictwo gra pomniejszą rolę, uprawia się trzcinę cukrową i kakaowca. Wyspy zamieszkuje wiele grup etnicznych, największą stanowią potomkowie przymusowych robotników z Indii. Arawakowie natomiast są ludnością rdzenną, osiadłą na wyspie przed czasami europejskiej kolonizacji. Na wyspie Trynidad znajduje się Jezioro Asfaltowe, czyli miejsce wypływu naturalnego asfaltu. Składa się z mieszaniny wody, bituminów i gazów, przy brzegach tworzy twardą skorupę. Asfaltu z jeziora użyto m.in. do utwardzenia waszyngtońskiej Pennsylvania Avenue, przy której znajduje się Biały Dom.
Trynidad i Tobago w Outriders