PL | EN

Saint-Barthélemy

Saint-Barthélemy jest francuskim terytorium zależnym w Małych Antylach. Zajmuje wyspę o tej samej nazwie i kilka mniejszych wysepek. Na mocy postanowień traktatu lizbońskiego w 2009 terytorium stało się częścią Unii Europejskiej. Mieszkańcy jednak wystąpili z wnioskiem o wyłączenie ich z UE, co nastąpiło w styczniu 2012 roku. Żyje tu ponad 7 000 ludzi, a prawie połowa mieszka w stolicy, Gustavii. Miasto zawdzięcza swoją nazwę szwedzkiemu królowi, Gustawowi III. W latach 1785-1878 wyspa należała do Szwecji, podarowana jej przez Francję w zamian za francuskie prawa handlu w Göteborgu. Saint-Barthélemy jest nizinną wyspą, w dużej mierze zdegradowaną przez człowieka. Na wyspie nie ma lasów. Świat zwierząt reprezentują skorupiaki, ryby, delfiny i żółw skórzasty.
Saint-Barthélemy w Outriders