PL | EN

Togo

Togo jest niewielkim krajem (prawie 6 razy mniejszym od Polski) leżącym nad Zatoką Gwinejską. Uzyskało niepodległość od Francji w 1960 roku, przed I Wojną Światową natomiast było kolonią niemiecką. Funkcję stolicy pełni miasto Lomé, tworzące konurbację z leżącym po stronie Ghany miastem Aflao. ONZ zalicza Togo do grupy jednych z najsłabiej rozwiniętych państwa świata. Gospodarka opiera się głównie na rolnictwie (ten sektor zatrudnia 69% ludzi czynnych zawodowo) i wydobyciu złóż fosforytów. Ludność składa się z ponad 15 grup, podczas gdy najliczniejsza (Ewe) stanowi zaledwie 22% społeczeństwa. Symbolem Togo są Takienta, domy z gliny wznoszone przez lud Batammariba. Lud ten zamieszkuje obszar Koutammakou, wpisany na listę światowego dziedzictwa Unesco. Lasy pokrywają 1/4 powierzchni Togo, jednak w wyniku działań człowieka postępuje ich degradacja. Większość terytorium kraju zajmuje sawanna. Różnorodność fauny zmniejsza się od kilkudziesięciu lat w wyniku powiększania powierzchni pól uprawnych.
Kontynent
Stolica
Lomé
Powierzchnia
56785 km2
Populacja
7143000 mln
Domena
.tg
Kod kraju
228
Togo w Outriders

Co roku do Afryki Zachodniej i pozostałych regionów rozwijających się trafiają miliony używanych samochodów z Zachodu. Razem z nimi: zanieczyszczenia, ryzyko wypadków i odpowiedzialność za zutylizowanie starych pojazdów. Paradoksalnie, nabywcy w mniej zamożnych krajach płacą nawet kilkukrotność ceny auta na Zachodzie.