PL | EN

Rwanda

Rwanda jest niewielkim wyżynnym państwem w Afryce. Kraj w większości zamieszkują ludy Bantu (m.in. Hutu i Tutsi). Ze względu na wysoki przyrost naturalny średnia wieku wynosi 19 lat. Od uzyskania niepodległości od Belgii w 1962 roku Kigali jest stolicą kraju, a zarazem jego największym miastem. Ponieważ Rwanda jest słabo rozwiniętym państwem otrzymuje pomoc Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Aż 90% ludzi aktywnych zawodowo pracuje w rolnictwie, które przynosi 40% dochodów do budżetu. Rwanda rozwija się powoli, ponieważ nadal zmaga się ze skutkami wojny domowej, która miała miejsce w latach 1990-1993. W Rwandzie widoczne są skutki degradacji środowiska. Ten niegdyś lesisty kraj dziś w przeważającym stopniu pokrywają sawanny. Większa różnorodność flory i fauny występuje jedynie w rezerwatach i parkach narodowych. Należy do nich Park Narodowy Wulkanów, który jest jednym z ostatnich miejsc występowania goryli górskich.  
Kontynent
Stolica
Kigali
Powierzchnia
26338 km2
Populacja
11553188 mln
Domena
.rw
Kod kraju
250
Rwanda w Outriders