PL | EN

Mali

Mali jest śródlądowym państwem w Afryce Zachodniej. Kraj uzyskał niepodległość od Francji w 1960 roku. W kraju mieszka 19,5 mln ludzi, jednak ich liczba szybko się zwiększa dzięki wysokiemu współczynnikowi dzietności (trzeci najwyższy na świecie). Występuje tu wiele grup etnicznych m.in. Bambara, Fulbe, Soninke. Stolica, Bamako, należy do miast o najszybszym przyroście liczby ludności na świecie. Mali należy do najbiedniejszych krajów świata. Podstawę gospodarki stanowi rolnictwo, a przemysł koncentruje się na przetwarzaniu produktów rolnych. Eksportuje się też bawełnę i złoto. Znajdują się tu złoża boksytu, uranu, manganu, ale nie są eksploatowane. Szata roślinna kraju jest raczej uboga, na północy sawanny przechodzą w półpustynie i pustynie. Duże ssaki, jeszcze w XVIII występujące licznie, spotkać teraz można na ograniczonym obszarze. Większa różnorodność fauny i flory występuje na terenie Parku Narodowego Boucle du Baoulé, wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Kontynent
Stolica
Bamako
Powierzchnia
1240192 km2
Populacja
18135000 mln
Domena
.ml
Kod kraju
223
Mali w Outriders