PL | EN

Polityka redakcyjna

Niniejsza polityka redakcyjna obowiązuje od 12 listopada 2018 r.

Ostatnia aktualizacja: 12 listopada 2018 r.

Misja

Misją Outriders jest dawanie Ci szerszej perspektywy na sprawy globalne, które mają bezpośredni wpływ na Twoje życie. Naszym zdaniem dzisiaj nie ma już podziału na sprawy lokalne i sprawy światowe. Wyzwania są wspólne dla całej ludzkości – dla nas zawsze w centrum jest człowiek, nasz czytelnik, odbiorca treści.

Nie gonimy za sensacjami. Koncentrujemy się na jakości i wartościach dziennikarskich. Chcemy lepiej rozumieć rzeczywistość wokół nas i dzielić się tą wiedzą z Tobą. Robimy to poprzez tworzenie ciekawych, angażujących, rzetelnych treści opisujących świat. Skupiamy się przede wszystkim na budowaniu kontekstu – politycznego, społecznego, kulturowego dla informacji, które przekazujemy, aby dać Ci wiedzę i pomóc zrozumieć opisywane zagadnienia.

Wybór treści

Nasi reporterzy oraz autorzy przed stworzeniem materiału muszą odpowiedzieć na pytania:

  • Jaką wartość dany artykuł czy historia daje mnie, Czytelniczce/Czytelnikowi, redakcji?
  • Czy jesteśmy w stanie dotrzeć na miejsce?
  • Czy możemy pogłębić temat, napisać więcej niż można obecnie znaleźć w dostępnych źródłach?
  • Jaki szerszy problem pokazujemy?
  • Czy możemy pogłębić historię o dodatkowy kontekst?
  • Jakie materiały audiowizualne możemy dodać?
  • Jacy bohaterowie będą częścią historii?
  • Czy dana historia nawiązuje jakoś do Sustainable Development Goals?
  • Czy temat pasuje do technologii, migracji oraz środowiska? Jeśli nie, to czemu jest ważny.

Źródła informacji

Publikujemy wszystkie źródła naszych informacji. Są one jawne i publiczne. Anonimowość stosujemy w przypadku, gdy poprosi o nią bohater naszego materiału, myśląc o swoim bezpieczeństwie. Wykorzystujemy wyłącznie źródła, które są kompletne, wiarygodnie i sprawdzone.

Prywatność

Szanujemy prywatność naszych bohaterów oraz informatorów. Jednocześnie uznajemy, że osoby prywatne mają do niej większe prawo niż urzędnicy publiczni, osoby pełniące ważną funkcję polityczną czy społeczną.

Reprezentacja

Reporterzy współpracujący z Outriders czy wykonujący dla nas zlecenie – czynią to w sposób jawny, w pełni identyfikują się z organizacją. Zawsze ujawniamy się jako dziennikarze, reporterzy, członkowie Outriders. Informujemy również rozmówców i bohaterów o celu naszej pracy.

Nieujawnienie nazwy oraz charakteru pracy mogłoby nastąpić tylko w sytuacji wyjątkowej, po wcześniejszym zaakceptowaniu przez redaktor naczelną i Radę Nadzorczą.

Poprawność

Dbamy o staranny i poprawny język wypowiedzi. Błędy i pomyłki zawsze wymagają sprostowania. Za błąd, naruszenie wartości, etyki odpowiada zarówno autor, jaki i wydawca oraz redaktor.

Sceny śmierci, katastrof, wojen, konfliktów – pokazujemy bez epatowania i z oznaczeniem, że scena może być odebrana jako drastyczna.

Dziennikarz a konflikt

W relacjach z wojen, zamieszek, demonstracji przyjmujemy postawę neutralnego obserwatora. Nie oceniamy, ale pomagamy potrzebującym i rannym po obu stronach konfliktu.

Nie angażujemy się w działalność polityczną i partyjną. Nie łączymy pracy dziennikarskiej z funkcjami w administracji publicznej i w partiach politycznych.

Oznaczenia materiałów

Materiały redakcyjne są zawsze oddzielone od materiałów reklamowych i promocyjnych.