Stwórzmy nowy model mediów. Zbieramy fundusze na dalszą działalność.

Raporty finansowe

W naszym akcie założycielskim zdecydowaliśmy, że nasz pierwszy rok obrachunkowy zakończy się z dniem 31.12.2017 roku. Kierujemy się zasadą przejrzystego działania, dlatego mimo możliwości połączenia roku obrotowego z kolejnym, pierwsze sprawozdanie finansowe opublikujemy przed 30 kwietnia 2018 roku.

Zanim przygotujemy pełne sprawozdanie finansowe, chcemy abyście otrzymywali bieżące informacje o naszych finansach.

Z publikowanych tu danych będziecie mogli dowiedzieć się jakie środki uzyskaliśmy z akcji crowdfundingowej, grantów i innych źródeł, na co je przeznaczyliśmy oraz jak są wydawane.

Dotąd pozyskaliśmy środki:

  •   1 000 EUR, źródło: nagroda Hostwriter Pitch Prize za #DeepBreath, X.2017 r.
  • 83 546 PLN, źródło: crowdfunding na wspieram.to, XI.2017 r.
    W listopadzie 2017 roku z sukcesem zakończyliśmy naszą akcję crowdfundingową. Dzięki Wam uzbieraliśmy kwotę, pozwoli nam na publikowanie kolejnych materiałów (depesz i reportaży) oraz rozwój serwisu (dla Was zmienimy wygląd depesz).
  • 15 000 PLN, źródło: nagroda Grandpress w kategorii Digital, XII.2017 r.

Zapisz się
do newslettera!

Reportaże, analizy i podsumowania w Twojej skrzynce.

Stwórzmy nowy model mediów.
Zbieramy fundusze
na dalszą działalność.

Wzmocnij nas