PL | EN

Znaczenie terenów podmokłych dla klimatu

Tereny podmokłe zajmują mniej niż 4% powierzchni Ziemi, chociaż żyje na nich lub rozmnaża się tam 40% wszystkich gatunków zwierząt. Jedna trzecia całej materii organicznej znajduje się w takich miejscach, jak: mokradła Pantanal w Brazylii, Sudd w Sudanie czy bagna Wasiugan na Syberii. Mokradła filtrują, przechowują i zaopatrują planetę w wodę oraz pożywienie, dzięki czemu może się utrzymać ponad miliard ludzi. Mokradła odgrywają również kluczową rolę w regulowaniu klimatu na Ziemi torfowiska i gleby torfowe magazynują dwa razy więcej węgla niż całkowita biomasa wszystkich lasów na świecie.

Od 1970 r. zapory, zużycie wód gruntowych, rosnące zanieczyszczenie wody oraz produkcja rolna i przemysłowa zmniejszyły obszary podmokłe na całym świecie o 35%. Ich całkowity zanik spowodowałby emisję mniej więcej takiej ilości dwutlenku węgla, jaką Stany Zjednoczone produkowałyby rocznie, gdyby spalały paliwa kopalne na obecnym poziomie do 2100 r.

Ekolodzy namawiają rząd Albanii do cofnięcia decyzji o budowie lotniska Wlora, które poważnie zaszkodzi ekosystemowi chronionych terenów podmokłych Vjosa-Narta. To jeden z największych i najważniejszych ekosystemów wodno-błotnych w basenie Morza Śródziemnego, uznawany za kluczowy pod względem bioróżnorodności. Vjosa-Narta zamieszkuje ponad 200 gatunków ptaków, takich jak pelikany, czaple, mewy i flamingi. W Wielkiej Brytanii natomiast obszary podmokłe są osuszane i zabudowywane, co zwiększa ryzyko wystąpienia powodzi – jeden na 10 nowych domów jest budowany na terenach zalewowych.

Pozostałe wydania
Naciskając „Zapisz się”, wyrażam zgodę na przesyłanie newslettera przez Outriders Sp. not-for-profit Sp. z o.o. i akceptuję regulamin.
Zapisz się