PL | EN

Yonas Tegegn Woldemariam

reprezentant WHO w Ugandzie
Yonas Tegegn Woldemariam

Dr Yonas posiada stopień doktora medycyny. Ma ponad 35-letnie doświadczenie w medycynie klinicznej, zarządzaniu kryzysowym, opracowywaniu projektów i rozwijaniu partnerstwa na różnych wyższych szczeblach technicznych i kierowniczych na całym świecie.

Jego doświadczenie obejmuje pracę w wiejskich i referencyjnych szpitalach w Etiopii, w międzynarodowej humanitarnej organizacji pozarządowej w Rwandzie, w Panafrykańskim Ośrodku Szkolenia Ratunkowego WHO, w Programie Kryzysowym WHO i programach wsparcia krajowego w Genewie, w Regionalnym Biurze WHO Azji Południowo-Wschodniej jako lider partnerstwa , jako zastępca przedstawiciela WHO w Indiach, jako przedstawiciel WHO w KRLD i przedstawiciel WHO w Tajlandii.

Pełnił również funkcję szefa ds. planowania regionalnego w Biurze Regionalnym WHO dla Azji Południowo-Wschodniej z siedzibą w New Delhi w Indiach, zanim objął obecne stanowisko przedstawiciela WHO w Ugandzie w styczniu 2018 r.