PL | EN

Waldemar Kuligowski

Waldemar Kuligowski

Profesor w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu. Kierownik Zakładu Studiów nad Kulturą Współczesną. Przewodniczący Zespołu ds. Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Członek Komitetu Nauk o Kulturze PAN i Komitetu Nauk Etnologicznych PAN. Prowadził badania terenowe w Polsce, Niemczech,  Albanii, Węgrzech i Serbii. Redaktor naczelny kwartalnika „Czas Kultury”. Eseista i twórca telewizyjny.