PL | EN

Radek Kotarski

Radek Kotarski

Twórca popularno-naukowego programu Polimaty na YouTube.