PL | EN

Elvira Cuadra

Elvira Cuadra

Socjolożka z Nikaragui, która specjalizuje się w analizie konfliktów, bezpieczeństwie i prawach człowieka. Jest dyrektorką Centrum Badań Transdyscyplinarnych Ameryki Środkowej. Autorka i współautorka wielu książek i esejów.