PL | EN

Draginja Nadaždin

Draginja Nadaždin

Dyrektorka polskiego oddziału Lekarzy bez Granic. Wcześniej dyrektorka Amnesty International Polska w latach 2007–2021. Członkini Rady Społecznej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. W latach 2013-2016 członkini Rady Programowej Narodowej Galerii Zachęta. W 2014 roku odznaczona przez Prezydenta Polski Złotym Krzyżem Zasługi. Absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz 
Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.