PL | EN

Dominika Bychawska-Siniarska

PRAWNICZKA
Dominika Bychawska-Siniarska

Dominika Bychawska-Siniarska – prawniczka, działaczka społeczna.

W 2005 r. skończyła studia prawnicza, w 2007 r. ukończyła studia podyplomowe w Kolegium Europejskie w Natolinie. W latach 2007-2009 pracowała jako prawnik w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Od 2008 r. jest Dyrektorką Obserwatorium Wolności Mediów, jednego z programów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka W latach 2010-2014 była członkiem Advisory Panel Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Od 2016 r. pełni funkcję Członka Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Sekretarza Zarządu European Implementation Network.

Jest autorką cotygodniowej rubryki poświęconej orzecznictwu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w dodatku "Prawnik" do Dziennika Gazety Prawnej. Jest autorką licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych poświęconych wolności słowa. W 2017 r. ukazał się podręcznik Rady Europy jej autorstwa pt. Protecting the right to freedom of expression under the European Convention on Human Rights.

W 2013 r., za zasługi dla wolności słowa, została odznaczona nagrodą Artykułu 54 Konstytucji przyznawaną przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich.

Zakładnicy węgla