PL | EN

Świat Reportera

Wspieraj nas,

aby móc oglądać nagrania

O roli reportera w dobie nowych technologii i mediów społecznościowych, o umierających mediach tradycyjnych i ich potrzebach. O manipulacji obrazem świata, komercji i konflikcie interesów między pieniędzmi i obiektywizmem, który reportera stawia przed trudnymi dylematami etycznymi. Czeka nas rozmowa o umierającym zawodzie, którego już niedługo może nam bardzo brakować.

Więcej informacji:
Zobacz również