PL | EN

Podróże busem

Wspieraj nas,

aby móc oglądać nagrania

Przed busem była wielka pustka, bo przed busem prawie w ogóle nie było podróży.

Więcej informacji:
Zobacz również