PL | EN

Jak pracować poza Europą? Metodologia reportażu zagranicznego

Wspieraj nas,

aby móc oglądać nagrania

Jak powinien zachowywać się reporter pracujący w terenie obcym dla siebie kulturowo, językowo, historycznie i etnicznie? Jak stworzyć równowagę pomiędzy własną, z definicji europejską, perspektywą, a lokalnym punktem widzenia? Gdzie przebiega granica pomiędzy zrozumieniem innych, a ich orientalizacją? Ile siebie samego można wnieść w teren badawczy? Jak ważne są definicje? Czy w ogóle istnieje metodologia reportażu? Ten wykład z pewnością nie odpowie na wszystkie wymienione wyżej pytania, ale spróbuje przynajmniej głośno je postawić - w nadziei, że przyczyni się to do otwarcia dyskusji o roli merytorycznego przygotowania i samoświadomości autora w procesie terenowej pracy reporterskiej.

Więcej informacji:
Zobacz również