PL | EN

Filipiny. Próbki światów

Wspieraj nas,

aby móc oglądać nagrania

W trakcie 8 miesięcy samotnej podróży, Tomasz Owsiany spędził wiele tygodni wśród filipińskich plemion. Naśladował ich sposób życia, towarzyszył im w pracy i nawiązywał z nimi bliskie relacje. Na przykładzie Aytów i Kankanaey z wyspy Luzon, Irayów z Mindoro i Talaandigów z Mindanao zastanowimy się, jak owe rdzenne kultury reagują na postępującą nowoczesność; co przetrwało z żywej tradycji plemion oraz jak może kształtować się ich przyszłość.

Więcej informacji: Filipiny
Zobacz również