PL | EN

Coneyllujah czyli kazanie o wolności w Ameryce

Wspieraj nas,

aby móc oglądać nagrania

Czym jest idea wolności, demokracji i akceptacji ludzi w ich różnorodności w Stanach Zjednoczonych. Przyjrzy się, przez soczewkę Coney Island i popkultury, zmianom społecznym w USA, wolności (i brakowi wolności) w związku z płcią, sprawnością, kolorem skóry, dochodami, zawodem, miejscem zamieszkania, dziedziczeniem czy kapitalizmem.

Więcej informacji: EkonomiaSpołeczeństwoUSA
Zobacz również