PL | EN

Dla autorów

Prosimy zapoznać się z naszą misją, polityką redakcyjną oraz wartościami.

Zasady podstawowe

 1. Nie piszesz typowego artykułu – nie myśl w ten sposób!
 2. Twoim i naszym obowiązkiem jest poinformować, nie tylko – publikować. Zastanów się, jak pokazać odbiorcy kontekst i przekazać wiedzę. Aby to osiągnąć, skorzystaj z opcji tagów. Staramy się robić wszystko, co w naszej mocy, żeby nasi czytelnicy otrzymywali jak najlepsze informacje.
 3. Nie chcemy narzekać na kondycję mediów, tylko tworzyć najlepsze treści. Porzuć stare nawyki, jeżeli Cię przed tym blokują.
 4. W redakcji Outriders nie ma typowych relacji na linii dziennikarz – redaktor – wydawca. Wszyscy po części pełnimy wymienione role. Musisz wziąć na siebie większą odpowiedzialność. Dlaczego? Patrz punkt 5.
 5. To Ty jesteś na miejscu, a nie my czy nasi odbiorcy. Zastanów się, co sprawi, że będziemy jeszcze lepiej poinformowani i co jest konieczne, aby zapewnić lepsze zrozumienie tematu.
 6. Jesteśmy młodą, dynamiczną i ambitną organizacją, ze wszystkimi wadami i zaletami tego stanu rzeczy. ?

Czego oczekujemy?

Bądź częścią naszego zespołu – bierz udział w cotygodniowych spotkaniach redakcyjnych, w każdy poniedziałek o godz. 15. To świetne i obowiązkowe. ?

Co oferujemy?

 1. Honorarium za dany miesiąc wypłacamy do 10 dnia następnego miesiąca.
 2. Oferujemy zapłatę za pracę wykonaną (napisany i zaakceptowany tekst), a nie opublikowaną.
 3. Rozpoczynamy współpracę po ustaleniu zasad płatności i podpisaniu umowy.

Gotowi?

Jeżeli jesteś gotowa/gotowy, odpowiedz na poniższe pytania dotyczące Twojego tekstu:

 • Jaką wartość dany artykuł czy historia daje Tobie, Czytelniczce/Czytelnikowi, redakcji?
 • Czy jesteśmy w stanie dotrzeć na miejsce?
 • Czy możemy pogłębić temat, napisać więcej niż można obecnie znaleźć w dostępnych źródłach?
 • Jaki szerszy problem pokazujemy?
 • Czy możemy pogłębić historię o dodatkowy kontekst?
 • Jakie materiały audiowizualne możemy dodać?
 • Jacy bohaterowie będą częścią historii?
 • Czy dana historia nawiązuje jakoś do Sustainable Development Goals?
 • Czy temat pasuje do technologii, migracji oraz środowiska? Jeśli nie, to czemu jest ważny.