pl   -   en

Mikołaj Góralik

Dziennikarz

Filmoznawca i dziennikarz kulturalny, współpracownik łódzkiej redakcji „Gazety Wyborczej”. Naukowo zajmuje się badaniem czeskiej kultury popularnej oraz dorobku twórczego Kurta Webera. Artykuły poświęcone tym zagadnieniom publikował m.in. w „Kulturze Liberalnej”, „Kontekstach” oraz „Studiach Etnologicznych i Antropologicznych”. Jest redaktorem książek „Rozmowy przy filmie. Wywiady z polskimi filmoznawcami” (Łódź 2016) oraz „Polsko-czeskie i polsko-słowackie kontakty filmowe” (Łódź 2018).