PL | EN

Monument in Hruszowice

Ukrainian hackers from the Ukrainian CyberAlliance have published via the Inform Napalm website correspondence as well as materials from email and Facebook correspondence of the Belarusian Aleksandr Usovsky, who supported anti-Ukrainian activity of by Polish nationalists with Russian money. According to the published correspondence of Usovsky, a part of the 100 thousand euro transferred to him by Russians was used to finance the devastation of Ukrainian monuments in Poland. On this subject, Usovsky communicated with, among others, the former Self-Defence of the Republic of Poland political party activist Wojciech Wojtulewicz. He, in turn, pointed to Dawid Berezicki from the Camp of Great Poland. The correspondence intercepted by the Ukrainian hackers shows that they were behind the devastation of a monument commemorating UPA in Hruszowice on August 28, 2014. Interestingly, after this action, Wojtulewicz wrote at the end of September 2014 to Usovsky that there was a legal way to remove the monument in Hruszowice. However, the legal procedure was implemented only on April 26, 2017. The documents stolen by the Ukrainian hackers can be found here: Ukraińscy hakerzy z Ukraińskiego CyberAlliance za pośrednictwem strony Inform Napalm opublikowali korespondencje i materiały pochodzące z korespondencji mailowej i na Facebooku Białorusina Aleksandra Usowskiego, który wspierał za rosyjskie pieniądze antyukraińską działalność polskich nacjonalistów. Z opublikowanej korespondencji Usowskiego wynika, że część z przekazanych jemu przez Rosjan 100 tys. euro została przeznaczona na sfinansowanie akcji dewastacji ukraińskich pomników w Polsce. Usowski w tej sprawie porozumiewał się z m. in. z byłym działaczem „Samoobrony” Wojciechem Wojtulewiczem. Ten z kolei wskazał na Dawida Berezickiego z Obozu Wielkiej Polski. Z korespondencji, którą przechwycili ukraińscy hakerzy wynika, że to oni stali za dewastacją pomnika upamiętniającego UPA w Hruszowicach 28 sierpnia 2014 r. Jednak co ciekawe po tej akcji, Wojtulewicz pisał pod koniec września 2014 r. do Usowskiego, że istnieje legalny sposób likwidacji pomnika w Hruszowicach. Legalny sposób został zrealizowany jednak dopiero 26 kwietnia 2017 r. Z wykradzionymi przez ukraińskich hakerów dokumentami można zapoznać się pod tym adresem: https://informnapalm.org/pl/kreml-finansuje-polskich-radykalow-zadania-wyplaty-raport-moskwy/