pl   -   en

Mikołaj Góralik

Journalist

Mikołaj is a film expert and a culture journalist cooperating with a local supplement of Gazeta Wyborcza in Łódź. He researches Czech popular culture and artistic achievements of Kurt Weber.  He has published in „Kultura Liberalna”, „Konteksty”, „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”. Mikołaj is an editor of the book „Rozmowy przy filmie. Wywiady z polskimi filmoznawcami” (Łódź 2016) and „Polsko-czeskie i polsko-słowackie kontakty filmowe” (Łódź 2018).